Eclipsen in de astrologie: wat leren ze ons

Enkele jaren geleden raakte ik geïnteresseerd in eclipsen. Ik stelde vast dat, wanneer ik heftige tijden meemaakte, er vaak een zons- of maansverduistering mee geassocieerd was. Dus wilde ik me hier wat meer in verdiepen om te weten wat eclipsen ons op astrologisch vlak willen leren en waarvoor ze dienen. In deze blog breng ik hoofdzakelijk samen wat Astrostyle.com en Susan Miller op Astrology Zone over eclipsen weten te vertellen. Ik was meteen gefascineerd. Hopelijk jij ook!

Eclipsen komen 4 tot 6 keer per jaar voor. Ze staan voor mijlpalen in je leven. Ze activeren het onverwachte en dwingen ons om stappen vooruit te zetten. Het is tijd voor verandering en duidelijke beslissingen. Of je daar nu klaar voor bent of niet.

Ben je het onvermijdelijke aan het uitstellen? Slepen je voeten? Het is heel normaal om weerstand te voelen en de zaken uit te stellen. We hebben allemaal de neiging om pijn te vermijden en in onze comfortzone te blijven.

Eclipsen zijn nieuwe of volle manen op steroïden.

Zonne- en maaneclipsen zijn dramatische keerpunten. Ze geven ons een kosmische schop onder onze kont om ons in actie te krijgen. Van een positieve kant: als je aan het wachten was op een helder antwoord of teken, dan zal een eclips dat proces zeker versnellen.

Eclipsen helpen ook om patronen te doorbreken en dynamieken te verschuiven. Toch suggereren de meeste astrologen om minstens een week te wachten voor je drastische beslissingen neemt, en om de disruptieve energie van de eclips eerst te laten bezinken.

Wat wel bijzonder is, is dat het einde van 2020 omwille van andere planeetstanden en conjuncties een nieuwe wind meebrengt voor 2021. We zien dan meer planeten naar Waterman gaan (lucht), en uit Steenbok (aarde). In de jaren hieraan voorafgaand, 2019 en de loop van 2020, kregen we respectievelijk 5 en zelfs 6 eclipsen per jaar. Het universum wilde klaarblijkelijk dat het wat vooruitging met die change.

Eclipsen komen voor in paren en in een familie van dierenriemtekens

Eclipsen verschijnen in een tekenfamilie tegengesteld (of opposiet) aan elkaar (bv. Ram-Weegschaal, Stier-Schorpioen, etc). Per jaar zijn er meestal twee families van eclipsen aan de gang.

Heb jij als Zon, Maan of Ascendant een van deze tekens in je geboortehoroscoop? Wees dan maar zeker dat je hun spetterende energie zal merken.

Als je in je geboortehoroscoop planeten hebt die precies overeenkomen met de graden van de eclipsen (zie tabel onderaan), dan merk je het nieuws van een eclips vaker op dramatische wijze. Toch voelt niet iedereen elke eclips in een familie van tekens: alleen de verduisteringen die geboorteplaneten raken, of je Zon, Maan of de Ascendant in je geboortehoroscoop.

Eclipsen zijn zo krachtig dat je ze zelfs niet eens allemaal hoeft te voelen. De jaren waarin de eclipsen in jouw Zonneteken, Maan of Ascendant vallen zijn wel van vitaal belang en zullen fascinerende keerpunten in beweging zetten. Meestal duurt het 1,5 tot 2 jaar vooraleer een volgende tekenfamilie aan de beurt is. We krijgen dus gelukkig wat tijd om aan te passen aan de nieuwe situaties.

Zonne-eclipsen: nieuwe start en kansen

Zonne-eclipsen komen voor bij nieuwe maan. De maan staat dan tussen de aarde en de zon (zon en maan staan dan aan dezelfde kant samen of conjunct). Voor een korte tijd blokkeert de maan het zonlicht, waardoor we eventjes onze zin voor realiteit kwijt zijn.

In de astrologie kan zo’n eclips een moedig nieuw begin betekenen dat ons op een nieuw pad brengt, dat we voor onszelf niet voor mogelijk hadden gehouden. Soms verrassend, soms onverwacht. Alleszins, de zonne-eclips heeft een grotere visie in pacht voor ons.

Eclipsen hebben een grotere visie voor ons in pacht.

Wij mensen hebben een beperkte focus en concentreren ons meestal op wat direct voor ons ligt. Dat vernauwt ons perspectief, wat ons kansen kan doen mislopen. Een zonne-eclips neemt even dat vertrouwde gevoel weg en doet ons opties verkennen die we anders nooit zouden overwegen.

Hoewel dit absoluut een boel gedoe kan opleveren, zijn deze eclipsen ‘cruel to be kind’. Ze laten versnelde groei toe. En dit is meteen de reden waarom we de nieuwe (vaak betere) terreinen moeten bewandelen, zelfs al voelen we ons daarin geduwd door omstandigheden die we niet controleren.

Maaneclips: emotionele eindes

Maaneclipsen komen voor bij volle maan: wanneer de maan bijna rond is en in de schaduw van de aarde komt. Tijdens een maaneclips staat de aarde precies tussen de zon en de maan (zon en maan staan dan tegenover elkaar of opposiet).

Een maaneclips geeft ons volgens Carl Jung een glimp van onze eigen schaduw of shadow self. Liefst van al zien we onszelf als goede, vriendelijke personen, maar we zijn ook maar gewoon mensen. En dat is menselijk.

Wat we over onszelf ontdekken tijdens een maaneclips kan moeilijk, zelfs schokkend zijn, om toe te geven. Het geeft ons echter de kans om onze totaliteit te omhelzen en te zien in welke richtingen we ruimte krijgen te groeien.

Erkennen dat we ook gevoelens hebben als angst, boosheid, jaloezie of razernij, is de eerste stap om er grip op te krijgen. Doen we alsof we perfect zijn of potten we onze gevoelens op? Dat is precies het moment waarop verdrukte zaken naar boven komen en ons overspoelen.

Als we in staat zijn om onze oordelen uit te stellen en het goede net als het slechte te aanvaarden, zijn maaneclipsen krachtige momenten van zelfontdekking. Eclipsen zijn nieuwe en volle manen op steroïden. Ze hebben 3 keer zoveel impact als een normale nieuwe of volle maan.

Rituelen bij de eclipsen: vernieuwen en loslaten

De maancyclus wordt al eeuwen in allerlei culturen vereerd. De maanfasen hebben invloed op de natuur, de landbouw, de dieren en ook op ons, mensen. Het Engelse woord ‘lunatic’ of gek, komt uit het Latijn (luna, maan) en verwijst naar het geloof dat veranderingen van de maan vlagen van waanzin konden veroorzaken. Ook bij verduisteringen was dat het geval.

Just like the moon I go through phases.
~ anonymous

Zonne-eclipsen gebeuren tijdens de nieuwe maan. Een ritueel om opnieuw te beginnen, of een nieuwe intentie te zetten, kan helpen om opnieuw te starten. Mogelijke thema’s: de moed vinden een nieuw begin te maken, verandering omarmen, een risico nemen (zelfs al ben je doodsbang!), jezelf tonen, een grote openbaring delen of uit de kast komen.

Maaneclipsen gebeuren tijdens de volle maan. Dat zijn typisch tijden van eindes, manifestatie, overgang en ‘closure’. Het kan gaan om een grote doorbraak, het hertekenen van oude grenzen en limieten, het voorgoed loslaten van een pijnlijke situatie, loskomen van een verslavend patroon, healing of een soort verlossing.

Wanneer mogen we de volgende eclipsen verwachten?

De eclipsen in 2022 (4)

Verderzetting as Stier-Schorpioen die begonnen is in 2021.

Zonne-eclips 30 april Stier, 10°36′
Maaneclips 15 mei Schorpioen, 25°17′
Zonne-eclips 25 oktober Schorpioen, 02°07′
Maaneclips 8 november Stier, 15°59′

De eclipsen in 2023 (4)

Einde as Stier-Schorpioen en begin nieuwe as Ram-Weegschaal.

Zonne-eclips 19 april Ram, 29°53′
Maaneclips 5 mei Schorpioen, 14°52′
Zonne-eclips 14 oktober Weegschaal, 21°10′
Maaneclips 28 december Stier, 05°03′

De eclipsen in 2024 (4)

Einde as Stier-Schorpioen en begin nieuwe as Ram-Weegschaal.

Maaneclips 25 maart Weegschaal, 5°13′
Zonne-eclips 8 april Ram, 19°22′
Maaneclips 18 september Vissen, 25°46′
Zonne-eclips 2 oktober Weegschaal, 10°02′

Welk soort gebeurtenissen mogen we tijdens eclipsen verwachten?

Dat lees je in de volgende blog 🙂

Read more: https://www.astrologyzone.com/eclipse-dates/

 

Photo by Alex Andrews from Pexels