Privacy policy

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Nele Costers, Adara
Leopoldlaan 9, bus 5
9200 Dendermonde
0473 80 13 24
hello@adara.be

BTW BE0818.860.142

Nele Costers, Adara, verwerkt uw persoonsgegevens, dat zijn de gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon, in het kader van haar activiteiten. Via onze privacy policy laten wij u weten welke gegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website/webshop of wanneer u een overeenkomst heeft als klant met Nele Costers, Adara.

Uw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement, in werking getreden op 24 mei 2016 en van toepassing uiterlijk vanaf 25 mei 2018.

Deze privacy policy is van toepassing op de website https://www.adara.be.

Adara is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD EN BEWAARD?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, en andere gegevens die u zelf heeft verstrekt aan Adara in het kader van een dienst (zoals bv. geboortedatum, geboorteplaats, geboorte-uur, deel van een tweeling, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, BTW-nummer, …).
 • Informatie om een aankoop, reservatie of offerte-aanvraag mogelijk te maken en aldus te verwerken voor het correct kunnen uitvoeren van onze overeenkomst en de daaraan gekoppelde diensten (transacties en betaalinfo, verzendinformatie, reservatiedatum…)
 • Informatie die wij mogen ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken, klachten of andere communicatie die u tot ons gericht heeft
 • Informatie die met voorafgaande toestemming van de klant toevertrouwd werd voor het aankondigen, voorstellen of toelichten van realisaties, projecten of andere elementen

Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website worden bewaard in Google Analytics, maar steeds anoniem. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar één persoon of organisatie.

3. WAAROM WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT EN WAT IS DE GRONDSLAG VOOR VERWERKING?

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Nele Costers, Adara, zijn noodzakelijk

 • voor onderzoeksdoeleinden en analyses om te komen tot een diepere studie van astrologie (steeds anoniem),
 • voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,
 • om u te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van uw vragen via onze website of per telefoon
 • om u, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging
 • voor marketingdoeleinden zoals het uitsturen van nieuwsbrieven of deelname aan wedstrijden, steeds met voorafgaande toestemming en waarvoor u ten alle tijde uw toestemming kan intrekken
 • voor het algemeen beheer van uw account op onze website
 • voor afhandeling van uw betalingen

Volgende verwerking gebeurt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen:

 • voor de boekhoudkundige verwerking
 • om uw rechten als consument te garanderen
 • tegen bestrijding van fraude of voor mededeling aan overheden of bij wet bepaalde instanties

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

4. HOE WORDEN DE GEGEVENS VERZAMELD?

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt

 • via persoonlijke contactopname adhv adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van Nele Costers, Adara,
 • via de formulieren en de daar voorziene invulvelden op de website, zoals daar zijn: reservatieformulier, profiel of account met login.

De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van Nele Costers, Adara.

5. TOEGANG, TIJDSDUUR EN BEWARING VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door Nele Costers, Adara. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

Voor de technische verwerking van uw gegevens en de daarbijhorende support, bijvoorbeeld bij elektronisch CRM-software, verwerking door online mailingprogramma’s (Mailchimp, Mailmunch), transportmaatschappijen (bPost/dpd/My Parcel/ …), verwerking via online betaalproviders (Mollie/Stripe/MultisafePay/Paypal/ …) of boekhoudpakketen (Yuki/Silverfin/Octopus/…), krijgen dergelijke instanties exclusief en tijdelijk toegang tot uw gegevens. Deze derden handelen binnen de strikte grenzen van onze instructies en worden verplicht ook steeds conform GDPR te handelen voor de verwerking van deze gegevens. Zo garanderen wij de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

6. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen.

De door Nele Costers, Adara verzamelde gegevens via de website worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen:

 • beveiliging via unieke login met e-mailadres en wachtwoord van het CMS-systeem, software programma, boekhoudpakket,…
 • anti-virusbescherming op de gebruikte elektronische toestellen

Extra maatregelen die tevens mogelijk zijn, zijn extra beveiliging adhv 2-step verification of via een authenticator app.

7. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS:

Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens: u kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.

Recht om vergeten te worden: u behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: in bepaalde omstandigheden kan u het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Daarnaast beschikt u ook over het recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens.

Om uw recht te kunnen uitoefenen, dient u zich schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot hello@adara.be.

Indien u meent dat Nele Costers, Adara, niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld heeft, kunt u zich wenden met een klacht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via commission@privacycommision.be

8. CONTACT

Voor vragen of in het geval u zich wil beroepen op uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Nele Costers, Adara, via hello@adara.be of via briefwisseling naar Nele Costers, Adara, Leopoldlaan 9, bus 5, 9200 Dendermonde.

Voor het uitoefenen van uw rechten dient u een bewijs van uw identiteit kenbaar te maken, dit kan door een kopie van uw identiteitskaart of paspoort voor verificatie.

DISCLAIMER

Nele Costers, Adara, behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

– laatste wijziging 22 november 2020 –