Nieuwe Maan op 3 juni: durf praten over verandering

Wanneer de Zon en de Maan samen staan, spreken we van een ‘nieuwe’ Maan. De Maan zit verstopt achter de zon. Dus er brandt ‘s nachts geen lampje aan de hemel. De nacht is donker.

Met elke Nieuwe Maan start een nieuwe cyclus. De wedergeboorte van 3 juni belooft groei en verandering en eindelijk in je kracht gaan staan. Elke nieuwe cyclus is een gelegenheid om iets nieuws te beginnen, jezelf of een project ‘herop te starten’ of helemaal opnieuw te beginnen.

Normaal werkt een Nieuwe Maan op onze innerlijke gevoelens en diepere lagen van de ziel. Ze helpt ons om, wat we van het leven verwachten, ook vanbinnen te consolideren. Zo laadt ze ons energetisch weer op.

In de Tweelingen gaat deze Nieuwe Maan over de waarheid, over communicatie en zelfexpressie. Ze wil dat we helder krijgen wat onze eigen waarheid is en dat we naar anderen toe leren uitdrukken wat we écht voelen vanbinnen.

Wat is blijven sudderen maar nog altijd niet is uitgesproken, kan nu gezegd worden.

Dat vraagt durf, actie en initiatief in wat liever anders zou gaan, naar anderen en de buitenwereld toe. En hoewel een Nieuwe Maan ons gewoonlijk doet terugtrekken in de schaduwzone van ons hart en onze ziel, vraagt ze nu dat we er net mee voor de dag komen.

Wat is blijven sudderen maar nog altijd niet is uitgesproken, kan nu gezegd worden. Met een koel hoofd en met rede. Deze Nieuwe Maan is excellent voor analyse en zelfexpressie (in al haar vormen), maar vraagt wel aandacht voor de manier waarop we communiceren. Welke waarheden willen we delen? En luisteren we in onze dialoog wel genoeg naar de ander?

Onder deze Nieuwe Maan mogen we onze ware kracht niet onbenut laten. Maak gevoelens niet kleiner dan ze zijn en negeer ook de zachte wenken en porretjes van je hart niet.

Het is dus een goed moment om vertrouwen te hebben en te tonen. En om jouw waarheid, die gezegd mag en moet, met anderen te delen: je partner, je ouders, je kinderen, je vrienden, … . Verbinden, verhalen uitwisselen, luisteren naar anderen zijn de hoekstenen van ons ‘samen leven’ en van de mensheid.

Durf het dus hebben over wat je hart blij maakt of wat je gemoed bedrukt. Waag je aan het delen van bezorgdheden of dagelijkse ‘besognes’ om elkaar op die manier écht te willen begrijpen, elkaar verder te inspireren, te groeien en werkelijk te kunnen veranderen. Alleen, of samen. Ook al is wat er gezegd moet worden iets moeilijks. Er wordt nu begrip voor opgewekt.

De intuïtieve energie van de Nieuwe Maan werkt vier dagen voor en na 3 juni. Gebruik deze tijd dus wijs om verder te worden wie je bent en je innerlijke goud te laten stralen.