Uranus in Stier: nieuwe invulling van oude waarden

Op 16 mei 2018 is Uranus, de planeet van verrassingen en controverse, in het teken van de conservatieve Stier beginnen lopen. En dat blijft zo tot 2026, 7 jaar lang. Wat betekent dat voor ons?

Uranus is de planeet van het plotse ontwaken, van vrijheid, van het onbekende, de toekomst, vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Hij revolteert voor verandering, wijzigt spelregels en schudt je ziel wakker.

Als luchtplaneet en heerser van het teken Waterman, speelt Uranus een prominente rol in het tijdperk van de Waterman waarin we nu leven. Vernieuwing dringt zich op. Om die goed te begrijpen, staan we eerst even stil bij de voorbije 7 jaar.

2011-2018: Uranus in Ram – binnen met een grote knal

Wanneer een planeet van teken verandert, laat zich dat voelen op werelds vlak. Op de dag dat Uranus het teken Ram binnenkwam, was er de kernramp in Fukushima in Japan. Uranus (die staat voor plutonium, radioactiviteit en elektriciteit) kwam toen uit het teken Vissen (water). Een
zeebeving veroorzaakte in 2011 een vloedgolf die de kerncentrale vernielde. Tijdens de kernsmelting waren ook verschillende explosies (Ram) met waterstofgas. De toon voor de komende 7 jaar was gezet. De planeet kwam een nieuw teken binnen met een grote knal.

Onvoorspelbare Uranus als rebel en vernieuwer in de Ram zorgde tussen 2011 en 2018 voor opschudding en spanningen op vlak van politiek, wereldvrede en milieu. Deze opsomming geeft dit weer zonder volledig te willen zijn:

 • Veelvuldige opstanden in dictaturen en oorlogsgebied (Turkije, Egypte, Syrië,)
 • De Brexit
 • Rusland annexeert de Krim en zet cyberhackers aan het werk voor politieke doeleinden
 • Een grillig ongeleid projectiel genaamd Trump wordt president van Amerika
 • De koude oorlog tussen het Westen en Rusland flakkert weer op
 • Het Israëlisch-Palestijns conflict blijft ontvlambaar
 • Opkomende radicalisering
 • De onmiskenbare politieke shift naar rechts in Amerika en Europa
 • Fake news kan massaal worden verspreid via social media
 • Onvoorspelbare terroristische aanslagen over de hele wereld
 • Vluchtelingenstromen op zoek naar nieuw land en een beter leven
 • Een verhoogd aantal grote natuurrampen (orkanen, overstromingen, bosbranden, …)
 • Genetische manipulatie van mens en natuur
 • Controversieel onderzoek op levende embryo’s

Uranus in de Ram is op zijn minst explosief te noemen. Dat is best zorgwekkend. Maar tegelijk zijn Uranus en Ram ondanks het verrassingselement (Uranus) en de impulsiviteit (Ram) op zich wel een goede combinatie, want vuur (Ram) heeft lucht (planeet Uranus) nodig om te branden.

Soms is een plotse revolutie nodig om échte, diepgaande veranderingen aan te brengen. Het is alleszins een broodnodige impuls naar vernieuwing, omdat het op de gewone manier niet lukt.

Er zijn de voorbije 7 jaar natuurlijk ook wereldverbeterende vernieuwingen geweest, zoals bijvoorbeeld:

 • Meer tolerantie voor minderheidsgroepen zoals homo-koppels en gendertransformatie
 • Inclusie van minderheidsgroepen in de maatschappij: mensen met een beperking, autisme, ADHD, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, mentale stoornissen, … .
 • Verzet tegen grensoverschrijdend gedrag (#metoo, Black Lives Matter…)
 • Plotse doorbraken in techniek en wetenschap:, artificial intelligence, …
 • Nieuw baanbrekend onderzoek en verbeterde geneesmiddelen tegen aids, kanker, Parkinson, …
 • De trend om gezonder te eten, leven en bewegen
 • Sterker bewustzijn over de noodzaak aan duurzaamheid en acties om beter om te springen met de uitputbare grondstoffen van de aarde en energie: the ocean clean-up, meer windmolenparken op zee en golfslagturbines, hybride wagens, …
 • Nieuwe organisatievormen en meer flexibiliteit om thuis te werken

En misschien zijn al deze vernieuwingen nu nog niet echte de juiste verbeteringen, maar ze zijn stappen ernaar toe. En dat is wat nu telt. Vernieuwing gebeurt niet over één nacht.

2018-2026: Uranus in Stier – een moeilijk huwelijk

Op de dag dat Uranus in de Stier kwam, barstte onder meer de vulkaan op Haïti plots gevaarlijker uit dan wat ze daar gewoon zijn (aarde). In Duitsland en Nederland doemde uit het niets (Uranus) een alles verwoestende tornado op (natuurrampen worden met Stier, aarde, in verband gebracht).

Stier is een aardeteken dat niet zo graag samenwerkt met lucht. Lucht is snel, veranderlijk en onstandvastig, terwijl aarde net erg behoudsgezind is, traag ook en soms wat zwaar. Al die wilde vernieuwingen van Uranus vindt de conservatieve Stier dus maar niks. Maar, … deze actie is wel nodig om verstarring te voorkomen. En net dat is de uitdaging van het duo: om niet het kind én het badwater weg te gooien. Maar toch wel te gaan exploreren naar een betere, idealere wereld.

Met Uranus weet je namelijk nooit. Hij is zo grillig en onvoorspelbaar. Maar dat betekent niet dat alle veranderingen negatief hoeven te zijn. Integendeel. Hoe de planeet uitwerkt, weet je niet. Maar hij zorgt er wel voor dat je op persoonlijk vlak dichter bij je unieke zelf en eigen waarde komt. Soms door onverwachte moeilijkheden, maar even goed via plotse gelukjes.

Uranus zorgt ervoor dat je op persoonlijk vlak dichter bij je unieke zelf en eigen waarde komt.

In de goede zin betekent de samenstand van Uranus en Stier een opnieuw definiëren van oude persoonlijke en familiale waarden. Neem nu dat efficiëntie voor jou betekende dat je 2 uur best kon benutten door 2 uur maximaal hard te werken (Stier). Dan kan je nieuwe invulling van efficiëntie vandaag zijn, dat je een half uur rust en 1,5u hard werkt. Want 1,5 uur hard werken na rust kan voor jou persoonlijk efficiënter zijn dan 2u aan één stuk hard werken. Waarom die aanpassing zich opdringt? Gewoon, omdat dat beter is voor jou als individu (Uranus). Omdat je dat aan den lijve (Stier) ondervindt. Het is dus ook weer meer gaan luisteren naar de stem van ons lichaam (Stier).

Maar evenzeer gaat het om op niet-conventionele manieren (Uranus) op zoek te gaan naar het herstellen van harmonische relaties (Stier). De toenadering van Noord en Zuid Korea illustreren dit op werelds vlak. Wereldleiders keuren terrorisme af.

Een addertje in het moeilijke huwelijk van Uranus en Stier is misschien dat we zouden kunnen gaan verstarren in oude traditionele waarden, waardoor de hang naar rechts meer voedingsbodem kan krijgen onder het mom van ‘nieuw gedachtengoed’. De vorige periode waarin Uranus in de Stier liep was 84 jaar geleden, van 1935-1942. In Amerika de tijd van de Grote Depressie en in Europa de opkomst van het Nazisme als voorbode van het begin van de tweede wereldoorlog. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we opnieuw een oorlog moeten vrezen, maar we moeten wel alert blijven.

Welke veranderingen mag je van de Uranus-Stier combinatie de komende 7 jaar verwachten op werelds vlak?

 • Materiële waarden (en eigenwaarde) worden uitgedaagd en zullen veranderen
 • Radicale vernieuwingen in financiële systemen (bitcoins, cryptocurrencies)
 • Er komen andere uitgavenpatronen (ervaringen boven producten)
 • Niet-authentieke waarden zullen sneuvelen
 • Nieuwe manieren en systemen om de grondstoffen van onze planeet beter te gebruiken
 • Veranderingen op vlak van samenleven (terug naar gemeenschappen of net helemaal alleen) en samenwonen (co-housing, elk zijn eigen huis of kamer)
 • Alternatieven voor de klassieke relatiepatronen (meer mannen die thuis zorgen voor de kinderen, terwijl de vrouw carrière maakt, meer nieuw samengestelde gezinnen, LAT-relaties, samenwonen op basis van een andere dan een liefdesband, …)
 • Hervormde social security in Amerika
 • Meer natuurrampen (overstromingen, aardbevingen, noodweer, etc.)

En op persoonlijk vlak?

Iedereen zal de verandering op een of andere manier voelen. Belangrijk is te weten in welk huis van je horoscoop Uranus in de Stier loopt. Op dat levensterrein zal je oude structuren moeten vernieuwen.

Deze verandering zal voor de meeste mensen maar één keer in hun leven gebeuren. Als resultaat zullen we er allemaal uitkomen met originele en essentiële inzichten. Doe er je voordeel mee en gebruik de astrologische informatie over de persoonlijke thema’s die in jouw leven door elkaar geschud zullen worden. Wees maar zeker dat je op een totaal nieuwe manier naar de wereld zult kijken. En dat die nieuwe kijk op je leven ook noodzakelijk is.

Wil je weten in welk huis Uranus in jouw horoscoop loopt? Maak dan je horoscoop op www.astro.com of kom eens langs bij Adara en dan hebben we het er samen over.

Wat is de sleutel om met de Uranus-Stier combinatie om te gaan?

Het belangrijkste is om flexibel te blijven in al deze plotse, veranderende omstandigheden. Go with the flow, zonder een slachtoffer te zijn van de verrassingen en vernieuwingen. Omarm veranderingen en wees bereid om overboord te gooien wat je niet meer nodig hebt en nieuwe invullingen te verwelkomen.

Richt je op jouw persoonlijke toekomst. Observeer wat er om je heen gebeurt en experimenteer! Werk niet tegen, want dan krijg je alleen meer moeilijkheden. Dans liever met de nieuwe energieën, of het nu een wals of een tango is. Creëer al explorerend ruimte voor je eigen individualiteit en wat goed is voor jouw unieke natuur op basis van jouw persoonlijke en wereldse waarden. Want je mag eens falen. En je mag zijn zoals je bent. Origineel en anders. Ja, echt. Normaal is saai, zegt Uranus, al zal Stier dat wel weer betwisten.

Laat deze interessante dynamiek je ogen openen voor alternatieve visies en denkwijzen. Benieuwd wat jij hieruit gaat meepikken. Maak je toekomst!