Venus retrograde: geen cosmetische ingrepen doen

Op 5 oktober is Venus aan haar retrograde loop begonnen. Tijdens een retrograde loop werkt de kracht van een planeet naar binnen. We worden dan uitgenodigd om op onze stappen terug te keren. Meestal hebben we iets te snel beslist. In dit gevalĀ over ons uiterlijk of een bepaalde aankoop voor onze woning. Even halt houden … Read more