ASTROLOGIE LEREN MET ADARA in 2020 en 2021

De trainingen en lezingen van Adara zijn bedoeld voor beginnende fans van astrologie. Je bent nieuwsgierig om de taal van astrologie te leren begrijpen. En je wil op een plezierige manier bijleren over astrologie, om je eigen horoscoop beter te begrijpen, of die van je kinderen, familie of vriendinnen te kunnen lezen en interpreteren. 

Spreekt het je aan? Snuister dan eens verder in het trainingsaanbod astrologie van Adara.

“Astrology is a language. If you understand this language, the sky speaks to you.”
— Dane Rudhyar

AANBOD in 2020 en 2021

 1. Nabestellen Online Astrolezing | Op weg naar een moedige nieuwe wereld (Nederlands, 12 mei 2020)
 2. ONLINE Basiscursus Astrologie | Word je eigen astroloog (Nederlands, vanaf 16 november 2020)
 3. Astro Spring Retreat | Basic Astrology Course in Ireland (in English, 5-7 March 2021)

 

1. NABESTELLEN ONLINE ASTROLEZING | Op weg naar een moedige nieuwe wereld (12 mei, Nederlands)

Astrologie webinar: wat zeggen de sterren in Corona-tijden over jouw leven en welzijn in het licht van het huidige wereldgebeuren?

Wat zijn het rare tijden. Ik hoor het rond mij zo vaak zeggen. En ook: voel jij dat ook? Wel, ja, ik voel dat dus ook. Ik ben ook minder gefocust, sneller moe dan anders en ik krijg weinig gedaan. Alles gaat heel erg in golven.

Ook zo plots een heleboel nieuwe manieren van werken en leven te verteren krijgen. Omdat het moet. Niet evident. Ongezien.

Maar hoe is dat zo ineens allemaal gekomen? Zien we dat in de sterren? Zeer zeker. Ik vertel je in dit webinar glashelder hoe dat nu zit: met Corona, waar dit toe moet leiden, welke impact dit heeft op jou dit jaar, en de komende jaren (we kijken tot 2023 en zelfs even tot 2048).

We zijn in een tijd beland waarin we geschiedenis schrijven. JIJ bent geschiedenis aan het schrijven. As we speak. 

Want astrologie dient vooral daarvoor. Als steun voor jou. En zo heb jij, door dit te weten, een streepje voor. Zo ben jij sneller mee of gerustgesteld. Astrologie begrijpen is zo’n voorrecht. Echt waar. En dat wil ik graag met zoveel mogelijk mensen delen.

Ben je nog niet helemaal zeker? Bekijk hier al de inleiding en het eerste deel.

Ik ben superdankbaar voor de impact die deze lezing al heeft gehad, want tot hiertoe ontvingen al bijna 100 mensen deze boodschap. Dat had ik nooit durven dromen. En jij kan ze ook krijgen. Met veel liefde: mail hello@adara.be.

Inhoud

 • meer dan 120 slides in Powerpoint
 • bijna 2,5 uur filmplezier (.mp4-formaat)
 • opgedeeld in 8 aparte stukken tussen 10’ en 30’
 • en de audio-files (.m4A-files), als je podcastgewijs wil luisteren

Prijs

€22 euro

Nabestellen
Stuur een mailtje via hello@adara.be

 

2. ONLINE BASISCURSUS ASTROLOGIE | Word je eigen astroloog (vanaf 16 november, Nederlands)

In 5 online lesavonden leer je hoe je in je eigen horoscoop de betekenis van de planeten, de Ascendant en de Midhemel kan achterhalen.

Je leert wat de invloed is van het huis of teken waarin ze staan. Deze hemellichamen en punten in het heelal geven je al een goed algemeen idee over iemands persoonlijkheid. Te beginnen met die van jou.

Deze cursus is inhoudelijk identiek aan het Astro Spring Retreat in Ierland in maart 2021 (zie verder). Alleen zijn de lessen gespreid over 5 lesmomenten, in plaats van samengebald in één weekend. Het voordeel is dat je aan een rustiger tempo kan leren. En er is ook meer gelegenheid om samen te oefenen.

De workshopreeks is een mix van

 • theoretische uitleg (helder en eenvoudig uitgelegd)
 • verduidelijking rond de tekens van de dierenriem, de elementen,
 • de huizen in een horoscoop,
 • en de aspecten of verbindingen die de planeten met elkaar maken,
 • aangevuld met voorbeelden en oefeningen in kleine groepjes op basis van je eigen horoscoop en die van anderen om het ‘verhaal’ te leren zien in de combinatie van het hemellichaam in een teken en een huis.

Na de reeks kan je 

 • in een horoscoop de planeten, Ascendant en Midhemel herkennen
 • de betekenis uitleggen van deze hemellichamen in teken en element (bv. Zon in Ram, vuurteken)
 • er de betekenis van het huis waarin de hemellichamen staan mee combineren (bv. Zon in huis 4)
 • zien of de planeten harmonisch of disharmonisch samenwerken
 • ditalles voor je eigen horoscoop verklaren met de syllabus
 • deze stappen in een voor jou onbekende horoscoop herhalen
 • thuis hetzelfde doen voor de horoscoop van je vriendinnen of familieleden

Je zal dus ‘geëquippeerd’ zijn om zelf verder te spelen en te experimenteren met je nieuw opgedane kennis in de beginselen van de astrologie. Zo kan jij voorzichtig je eerste stapjes beginnen zetten in deze wondere wereld.

Data najaar 2020 (wekelijks)

– 4 maandagavonden: 16, 23, 30 november en 7 december
– oefenles: 14 december 2020
– van 19u30 tot 22u
– via Zoom

Prijs voor de training ‘Kennismaking met de astrologie’

– early bird: €230 voor 4 avonden + 1 oefenavond, als je inschrijft voor 19 oktober 2020
– standaard: €250 voor 4 avonden + 1 oefenavond

Opmerking: de workshops zijn niet afzonderlijk te volgen, gezien ze een geheel vormen.

Inbegrepen: accommodatie, de astrolessen, oefeningen, een syllabus, samenvattingen van de planeten, tekens en huizen, en een afdruk van je eigen horoscoop. Na elke les bezorg ik je de digitale powerpoint van die avond en de opname van de les.

Deelnemers

– voor beginners, je hebt geen voorkennis van astrologie nodig
– vanaf 8 personen

Nodig

– pen en papier
– stiften (groen, rood, blauw, voor de laatste les)
– gegevens van je eigen horoscoop of de horoscoop waarmee je wil oefenen
– je nieuwsgierigheid

Trainer: Nele van Adara, +25 jaar astrologe, van moeder op dochter, getraind door zelfstudie, verschillende jaren les in een studiegroep met collega-astrologen en +10 jaar professionele ervaring met Adara.

Locatie: bij jou thuis via Zoom 🙂

Inschrijven

Stuur een mailtje naar hello@adara.be. Vermeld de training die je wil volgen.

Bezorg me je geboortegegevens (geboortedatum, -uur en -plaats) en laat weten of je verhuisd bent voor je 5de levensjaar en of je deel bent van een tweeling (is van belang bij de interpretatie).

Dus hopelijk, tot gauw!
Nele

 

3. ASTRO SPRING RETREAT | Basic Astrology Course in Ireland: 5-7 March 2021 (in English)

Are you ready to ignite your spring energy? Fancy the unique combination of a short weekend break, studying astrology, practicing yoga, indulging yourself with homemade vegetarian food, enjoying some me-time, walking in nature or swimming in Sli Na Bande’s ecological pond?

On this beautiful ecological estate in Ireland, you will learn the meaning of the planets, the Ascendant and the Midheaven in your own horoscope.

You will learn how the astrological houses and zodiac signs influence the planets and shape your personality. Just by looking at these celestial bodies and some other significant points in the universe we can already arrive at a general idea about our astro persona. Starting with yours.

Classes are in English. A basic understanding of the language will do. And don’t worry, we can always translate the odd word into Dutch or French if necessary. You don’t need to know about astrology at all as this is a beginner’s course. 

For the Dutch online training in Belgium, please read the Dutch programme (in Dutch).

The classes at the retreat are a mixture of  

 • theory (in clear and simple words),
 • clarification of the signs of the zodiac, the elements and the houses in a horoscope, 
 • the aspects or connections between planets, 
 • examples and exercises in small groups based on your own and fellow students’ horoscopes, to learn how to read the ‘story’ in the seemingly complex interpretation of a planet in a zodiac sign and a house. 

After the retreat you are able to

 • identify all the planets,
 • locate the Ascendant and Midheaven in a horoscope,
 • explain the meaning of these celestial bodies in their sign and element (eg. Sun in Aries, fire sign),
 • combine this information with the meaning of the house the planets are located in (eg. Sun in House 4),
 • unravel the planets’ way of co-operating: in a harmonious or disharmonious aspect
 • understand this in your own horoscope with help of the syllabus
 • repeat these steps using a “Mystery Horoscope” in the closing practice class
 • do the same with horoscopes of friends and family at home

After this weekend, you’ll be fully equipped to play around and experiment with this newly acquired knowledge of basic astrology. This way you can start taking your first steps in this wonderful and magical world of the heavens. 

Price for the weekend (starting Friday at noon 5 March, until Sunday afternoon 7 March 2021)

The weekend is extended with half a day so you can have more time to work on your own horoscope. We will start Friday at noon instead of Friday evening.

– €345 for a shared room with ensuite bathroom
– €395 for a single room with ensuite bathroom

Included: accommodation (room for 2 nights), 7 home-made vegetarian meals, 2 yoga lessons, the astro classes, exercises, a syllabus, a print of your own horoscope, use of the hot tub and the ecological swimming pond

Not included: flight, transport 

Corona remark

If we can’t travel to Ireland because of the Coronavirus, the course will still take place online. Please note the following dates (and times!!) in March 2021 on Monday evenings: 

– March 8, 15, 22 and 29
– April 19: “Mystery Chart” practice class
– from 7:30 pm until 10 pm Belgian time!!
– from 6:30 pm until 9 pm Irish time!!
– via Zoom
– in English

Price for the online course

– standard: €250 for 4 evenings + 1 practice class (Mystery Chart) 

Note: the workshops can’t be taken separately because they are a whole. 

Included: accommodation, the astro classes, exercises, a syllabus, summaries for the planets, signs and houses, together with a print of your own horoscope. After each class I will send you the digital powerpoint and the Zoom-recording of the class.

Participants

– this is a beginner’s course
– no knowledge of astrology is required. We start from scratch.
– different nationalities from Europe (Ireland, England, Belgium, The Netherlands, …)
– starting 8 people (max 14)

What previous groups say about the Astro Retreat 

 • “Astrology with Nele is empowering rather than scary. Knowing information that Nele has provided me with has allowed me to feel more safe in the world and to understand myself.” Louise, 29 years old, Greystones, Ireland
 • “What really impressed me is Nele’s talent to explain complex things in a very structural and comprehensible way.” Marlene, 64, Newtownmountkennedy, Ireland
 • “It felt like I got ‘the key’ as to what drives people. It was so helpful in understanding some human dynamics in my own relationships and my own behaviour as well.” Astrid, 31, Waasmunster, Belgium
 • “The 3-day ‘Introduction to Astrology’ workshop (…) was truly a transformative experience. Astrology can be an important tool for heightening our awareness on how to become the best version of ourselves. Aside from the astrology, the setting of Slí na Bandé was incredible with all meals prepared from mostly local organic food grown onsite, cosy cabins, nearby woods and fantastic people.” Meadhbh, 31, Brussels, Belgium

Required

– basic knowledge of English
– pen and paper
– birth details of your own horoscope (date, hour and time of birth)  or the horoscope you want to practice with

Trainer astrology: Nele from Adara, +25 years astrologer,  trained by self-study from mother to daughter, years of classes in a study group with fellow astrologers and +10 years of professional experience with Adara.

Yoga teacher: Marlene ffrench Mullen, exceptional yoga teacher since 1990 and psychoanalyst 

Location: Sli Na Bande, Newtownmountkennedy, County Wicklow, Ireland or your own living room if we work online due to Covid-19.

Registration

Send an email to hello@adara.be. Specify the training you want to follow (Ireland retreat).

Also send me your birth details (date, hour and place of birth) and let me know if you have moved abroad or back home before your 5th birthday and if you are part of twins (this input is significant in the interpretation of your chart).

Hope to see you in Ireland!

Nele and Marlene